Juridisk meddelelse

Læs venligst de forskellige vilkår for brug af dette websted omhyggeligt, inden du browser på siderne. Ved at oprette forbindelse til dette websted accepterer du disse vilkår uden forbehold. I overensstemmelse med artikel 6 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi er de ansvarlige for dette websted www.luna-jewels.dk desuden følgende personer:

Udgiver af webstedet :

Nc ECOM INTERNATIONAL LLP

71-75 SHELTON STREET, COVENT GARDEN, LONDON, UNITED KINGDOM, WC2H 9JQ

E-mail: contact@luna-jewels.dk
Hjemmeside : www.luna-jewels.dk

Indkvartering :

Vært er: Shopify
151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P2L8
Hjemmeside : www.shopify.com

Udvikling:

Shopify
Adresse: 151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P2L8
Hjemmeside: www.shopify.com

Vilkår for brug:

Denne hjemmeside (www.luna-jewels.dk) tilbydes i forskellige websprog (HTML, HTML5, Javascript, CSS, osv...) For at opnå en bedre brugervenlighed og en mere behagelig grafik anbefaler vi brugen af moderne browsere som Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, osv... De juridiske meddelelser er blevet genereret på webstedet Legal Notice Generator, som tilbydes af Welye. NC ECOM INTERNATIONAL LLP anvender alle midler til rådighed for at sikre pålidelige oplysninger og pålidelig opdatering af sine websteder. Der kan dog forekomme fejl eller udeladelser. Brugeren bør derfor sikre sig, at oplysningerne er korrekte, og indberette eventuelle ændringer af webstedet, som han anser for nyttige. er på ingen måde ansvarlig for brugen af disse oplysninger og eventuelle direkte eller indirekte skader, der måtte opstå som følge heraf.

Cookies:

Webstedet www.luna-jewels.dk kan bede dig om at acceptere cookies til statistiske og visningsmæssige formål. En cookie er oplysninger, der placeres på din harddisk af serveren på det websted, du besøger. Den indeholder flere data, der er gemt på din computer i en simpel tekstfil, som en server får adgang til for at læse og registrere oplysninger. Nogle dele af dette websted kan ikke fungere uden accept af cookies.

Hyperlinks :

Webstederne kan indeholde links til andre websteder eller andre ressourcer, der er tilgængelige på internettet. NC ECOM INTERNATIONAL LLP har ingen mulighed for at kontrollere de websteder, der er knyttet til dets websteder. NC ECOM INTERNATIONAL LLP er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne websteder og eksterne kilder og garanterer dem heller ikke. Det kan ikke holdes ansvarligt for skader af enhver art, der skyldes indholdet af disse websteder eller eksterne kilder, navnlig de oplysninger, produkter eller tjenester, de tilbyder, eller den brug, der måtte blive gjort af disse elementer. De risici, der er forbundet med denne brug, er udelukkende internetbrugerens ansvar, og denne skal overholde betingelserne for brugen. Brugere, abonnenter og besøgende på NC ECOM INTERNATIONAL LLP's websteder må ikke oprette et hyperlink til dette websted uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra NC ECOM INTERNATIONAL LLP. I tilfælde af at en bruger eller besøgende ønsker at oprette et hyperlink til et af NC ECOM INTERNATIONAL LLP's websteder, skal de sende en e-mail til webstedet for at anmode om at få oprettet et hyperlink. NC ECOM INTERNATIONAL LLP forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise et hyperlink uden at skulle begrunde sin beslutning.

Leverede tjenester :

Alle virksomhedens aktiviteter og oplysninger vises på vores hjemmeside www.luna-jewels.dk

NC ECOM INTERNATIONAL LLP bestræber sig på at give så nøjagtige oplysninger om www.luna-jewels.dk som muligt. Oplysningerne på www.luna-jewels.dk er ikke udtømmende, og fotografierne er ikke kontraktlige. Den kan ændres, siden den blev lagt online. Desuden er alle oplysninger på webstedet [http://www.luna-jewels.dk] vejledende og kan ændres eller udvikles uden varsel.

Kontraktmæssig begrænsning af data:

Oplysningerne på dette websted er så nøjagtige som muligt, og webstedet opdateres på forskellige tidspunkter i løbet af året, men kan indeholde unøjagtigheder eller udeladelser. Hvis du opdager et hul, en fejl eller noget, der ser ud til at være en funktionsfejl, bedes du anmelde det pr. e-mail til contact@luna-jewels.dk og beskrive problemet så præcist som muligt (side, der forårsager problemet, computertype og browser, der anvendes osv.). Alt downloadet indhold sker på brugerens egen risiko og på dennes eget ansvar. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader på brugerens computer eller for tab af data som følge af download. Desuden forpligter brugeren af webstedet sig til at få adgang til webstedet ved hjælp af nyere, virusfrit udstyr og med en opdateret, moderne browser. NC ECOM INTERNATIONAL LLP kan ikke holdes ansvarlig for hypertekstlinks, der er oprettet på dette websted til andre ressourcer på internettet.

Intellektuel ejendomsret :

Alt indhold på www.luna-jewels.dk, herunder, men ikke begrænset til, grafik, billeder, tekster, videoer, animationer, lyde, logoer, gifs og ikoner samt dets layout, er virksomhedens eksklusive ejendom, med undtagelse af varemærker, logoer eller indhold, der tilhører andre virksomheder eller partnerforfattere. Enhver reproduktion, distribution, ændring, tilpasning, videresendelse eller offentliggørelse, selv delvis, af disse forskellige elementer er strengt forbudt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NC ECOM INTERNATIONAL LLP. Denne gengivelse eller reproduktion, uanset hvordan, udgør en overtrædelse, der er strafbar i henhold til artikel L.335-2 og følgende i loven om intellektuel ejendomsret. Manglende overholdelse af dette forbud udgør en overtrædelse, som kan medføre civil- og strafferetligt ansvar for den, der overtræder forbuddet. Desuden kan ejerne af det kopierede indhold tage retslige skridt mod dig.

 

Tvister:

Nærværende vilkår og betingelser for hjemmesiden www.luna-jewels.dk er underlagt fransk lov, og enhver tvist eller retssag, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af disse vilkår og betingelser, vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion af domstolene på virksomhedens hjemsted. Referencesproget for bilæggelse af eventuelle tvister er fransk.

Personlige oplysninger:

Generelt er du ikke forpligtet til at give os personlige oplysninger, når du besøger vores websted www.luna-jewels.dk. Der er dog nogle undtagelser fra dette princip. I forbindelse med visse tjenester, der tilbydes på vores websted, kan du blive bedt om at give os visse oplysninger, f.eks. dit navn, din stilling, dit firmanavn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Det er tilfældet, når du udfylder den formular, der tilbydes online i afsnittet "kontakt". Du kan under alle omstændigheder nægte at give dine personoplysninger. I så fald vil du ikke kunne bruge hjemmesidens tjenester, især ikke at anmode om oplysninger om vores virksomhed eller modtage nyhedsbreve. Endelig kan vi automatisk indsamle visse oplysninger om dig, når du surfer på vores websted, herunder: oplysninger om brugen af vores websted, f.eks. de områder, du besøger, og de tjenester, du får adgang til, din IP-adresse, din browsertype og dine adgangstider. Sådanne oplysninger anvendes udelukkende til interne statistiske formål for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der tilbydes dig. Databaser er beskyttet af bestemmelserne i loven af 1. juli 1998 om gennemførelse af direktiv 96/9 af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser.