GENEREL GENNEMGANG

Dette websted drives af Nc Square Ltd. På hele webstedet bruger vi udtrykkene "vi", "os" og "vores" til at henvise til Nc Square Ltd. Dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra det, tilbydes til dig af Nc Square Ltd, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os deltager du i vores "service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser", "brugsbetingelser"), herunder de vilkår, betingelser og politikker, der henvises til og/eller linkes til heri. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, uden begrænsning, personer, der er besøgende, leverandører, kunder, handlende og/eller indholdsleverandører.

Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du får adgang til og bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, kan du muligvis ikke få adgang til webstedet eller bruge dets tjenester. Hvis disse brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til det samme.

Alle nye værktøjer eller funktioner, der tilføjes til denne butik, er også omfattet af brugsbetingelserne. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side fra tid til anden for ændringer. Fortsat adgang til eller brug af webstedet efter offentliggørelsen af ændringer udgør din accept af disse ændringer.
Vores butik er hostet på Shopify Inc., som giver os den online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

AFSNIT 1 - VILKÅR FOR BRUG AF ONLINE SHOP

Ved at acceptere disse brugsbetingelser erklærer du, at du er myndig eller derover i din region, provins eller stat og har givet os tilladelse til at lade mindreårige i din varetægt bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller overtræde nogen love i din jurisdiktion, når du bruger tjenesten (herunder, uden begrænsning, ophavsretslove).

Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.

Et brud eller en overtrædelse af vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

AFSNIT 2 - VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at nægte service til enhver tid og af enhver grund.

Du forstår, at dit indhold (undtagen dine kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret, og at dette omfatter (a) transmissioner over flere netværk og (b) ændringer, der foretages for at overholde og tilpasse sig tekniske krav fra forbundne netværk eller enheder. Dine kreditkortoplysninger er altid krypteret, når de overføres via netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, nogen brug af eller adgang til Tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem Tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og skal ikke begrænse eller påvirke disse vilkår.

AFSNIT 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Indholdet på dette websted er udelukkende til generel information og må ikke bruges som eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere større, mere nøjagtige, mere komplette eller mere aktuelle informationskilder. Hvis du stoler på indholdet på dette websted, gør du det på egen risiko.

Dette websted kan indeholde nogle historiske oplysninger. Historiske oplysninger er pr. definition ikke aktuelle og gives kun til referenceformål. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere de oplysninger, der er indeholdt heri. Du anerkender, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER I SERVICE OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller opsige tjenesten (eller dele heraf) til enhver tid uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for prisændringer eller ændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online via webstedet. Mængderne af sådanne produkter eller tjenester kan være begrænsede, og din returnering eller ombytning er strengt underlagt vores returpolitik.

Vi har bestræbt os på at præsentere farverne og billederne af produkterne i butikken så nøjagtigt som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at de farver, der vises på din computerskærm, er nøjagtige.
Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en bestemt person, et bestemt geografisk område eller en bestemt jurisdiktion. Vi forbeholder os retten til at udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af de produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og priser kan til enhver tid ændres uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at ophøre med at sælge et produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andre materialer, som du køber eller får, vil leve op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten vil blive rettet.

AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller på den samme kundekonto, på det samme kreditkort og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte dig ved hjælp af den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse eller det telefonnummer, som du opgav på bestillingstidspunktet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som vi mener er afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

Kunden accepterer at give aktuelle, fuldstændige og korrekte købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde flere oplysninger i vores returpolitik.

AFSNIT 7 - VALGFRIT VÆRKTØJ

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke overvåger, kontrollerer eller administrerer.

Du anerkender og accepterer, at vi giver dig adgang til disse værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige", uden nogen form for garanti, repræsentation eller betingelse af nogen art og uden nogen form for godkendelse. Vi er på ingen måde ansvarlige for noget som helst, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af tredjeparts valgfrie værktøjer.

Enhver brug af de valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende efter eget skøn og på egen risiko. Desuden er det dit ansvar at informere dig selv om de vilkår og betingelser, som de relevante tredjepartsleverandører stiller sådanne værktøjer til rådighed, og at acceptere disse vilkår og betingelser.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktionaliteter via webstedet (herunder lancering af nye værktøjer og funktioner). Disse nye tjenester og/eller funktioner vil også være underlagt disse brugsbetingelser.

AFSNIT 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke forpligtet til at gennemgå eller vurdere deres indhold eller nøjagtighed, og vi garanterer eller påtager os intet ansvar for indholdet eller webstederne eller andet indhold, produkter eller tjenester fra tredjepartskilder.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tab i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner i forbindelse med disse tredjepartswebsteder. Læs venligst disse tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt og sørg for at forstå dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til disse tredjeparter.

AFSNIT 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG

Hvis du på vores anmodning indsender specifikt indhold (f.eks. som led i din deltagelse i konkurrencer), eller hvis du uden vores anmodning indsender idéer, forslag, forslag, planer eller andet kreativt materiale, uanset om det er online, via e-mail, pr. post eller på anden måde (samlet benævnt "Feedback"), giver du os til enhver tid og uden begrænsning ret til at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og bruge Feedback, som du giver os, i ethvert medie. Vi er ikke og skal ikke være forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af feedback; (2) at kompensere nogen for feedback; eller (3) at svare på feedback.
7. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at fjerne indhold og konti, der indeholder indhold, som vi efter eget skøn anser for at være ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsret eller disse brugsbetingelser.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke må krænke tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke må indeholde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller computervirus eller anden skadelig software, der på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en person, du ikke er, eller forsøge at vildlede os eller andre med hensyn til oprindelsen af kommentarer. Du er selv ansvarlig for alle dine kommentarer og for deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar for kommentarer, som du eller en tredjepart har indsendt.

ARTIKEL 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Overførslen af dine personlige oplysninger i vores butik er underlagt vores privatlivspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Fra tid til anden kan der være oplysninger på vores websted eller Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser vedrørende produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger på Tjenesten eller et relateret websted er unøjagtige, til enhver tid uden varsel (herunder efter du har afgivet din ordre).

Vi har ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på Tjenesten eller et relateret websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen specifik opdaterings- eller ajourføringsdato, der anvendes på Tjenesten eller et relateret websted, skal antyde, at alle oplysninger, der tilbydes på Tjenesten eller et relateret websted, er blevet ændret eller ajourført.

AFSNIT 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over de andre forbud, der er anført i brugsbetingelserne, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold:
(a) til ulovlige formål; (b) til at tilskynde til eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde lokale bestemmelser eller internationale, føderale, provinsielle eller statslige love, regler eller bestemmelser; (d) til at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, krænke, skade, bagvaske, bagtale, ærekrænke, nedgøre, intimidere eller diskriminere nogen på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at fremlægge falske eller vildledende oplysninger;
(g) uploade eller overføre virus eller andre former for skadelig kode, der vil eller kan bruges til at kompromittere funktionaliteten eller driften af Tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet; (h) indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) spamme, phish, kapre, afpresse oplysninger, browse, søge eller scanne internettet; (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne på Tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af tjenesten eller et relateret websted for overtrædelse af vilkårene for forbudt brug.

AFSNIT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, sikker, rettidig eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan trække Tjenesten tilbage for ubestemte perioder eller annullere den til enhver tid uden varsel til dig.
Du accepterer udtrykkeligt, at din brug eller manglende evne til at bruge Tjenesten er dit eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via den, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) på et "som det er" og "som det er tilgængeligt" grundlag til brug uden nogen form for repræsentation, garanti eller betingelse af nogen art, udtrykkelig eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse.
Under ingen omstændigheder skal Nc Square Ltd, vores direktører, officerer, medarbejdere, søsterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, indtægter, besparelser eller data, erstatningsomkostninger eller andre lignende skader, uanset om det er i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af brugen af Tjenesten eller enhver tjeneste eller ethvert produkt, der anvender Tjenesten, eller ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til brugen af Tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i ethvert indhold, eller ethvert tab eller skade, der opstår som følge af brugen af Tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller gjort tilgængeligt via Tjenesten, selv om du er blevet underrettet om muligheden for sådanne krav, der opstår.

Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses i videst muligt omfang, som loven tillader det.

ARTIKEL 14 - SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde Nc Square Ltd og vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller de dokumenter, der henvises til heri, eller din overtrædelse af enhver lov eller andres rettigheder.

AFSNIT 15 - OPDELBARHED

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse alligevel håndhæves i videst muligt omfang, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser, og en sådan afgørelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

AFSNIT 16 - OPSIGELSE

De forpligtelser og det ansvar, som parterne har påtaget sig før opsigelsesdatoen, skal i alle henseender overleve.

Disse vilkår for brug forbliver i kraft, medmindre og indtil de opsiges af dig eller af os. Du kan til enhver tid opsige disse brugsbetingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted.
Hvis vi efter eget skøn fastslår eller har mistanke om, at du ikke overholder eller har undladt at overholde et vilkår eller en bestemmelse i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel til dig. Du vil derefter fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb frem til og med opsigelsesdatoen, som følge af hvilken vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

AFSNIT 17 - AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse brugsbetingelser eller andre politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten. De erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, uden begrænsning, enhver tidligere version af Brugsbetingelserne).
Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse brugsbetingelser skal ikke fortolkes til skade for den part, der har skrevet dem.

ARTIKEL 18 - GÆLDENDE LOVGIVNING

Disse brugsbetingelser og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenesterne til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i 20-22 Wenlock Road, N17GU London, United Kingdom.

AFSNIT 19 - ÆNDRINGER AF BRUGSVILKÅRENE

Du kan til enhver tid læse den seneste version af brugsbetingelserne på denne side.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores websted fra tid til anden for at se, om der er foretaget ændringer. Din fortsatte adgang til eller brug af vores websted og Tjenesten efter offentliggørelsen af ændringer af disse Brugsbetingelser udgør din accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om brugsvilkårene skal sendes til os på contact@ncsquare-ltd.com.